June 4, 2023


Kr yediplomatja amerikane Yuri Kim d eklaroi edhe njëherë se SH B A nuk e njeh Sali Berishën si kryetar të PD dhe se Uashingtoni e ka nd aluar ta takojë.

Por deputeti Flamur Noka d eklaron në “L o g.” se nuk ka r ëndësi kë njeh Kim dhe se kryetarin e PD e vendosin de mokratët. Sipas tij nuk kanë rë ndësi as ta kimet. Ai e akuzon kr yediplomaten për pë rçarje të op ozitës që siç thotë i shë rben Edi Ramës.

“Ajo që pr e va lon nuk është kë njeh zonja Kim dhe Rama. E r ëndësishme është që ka thy e r kodin e diplomatit. Ka bërë gjithçka për të pë rçarë opozitën dhe t’i shë rbyer Edi Ramës. E rë ndësishme është kë njohin demokratët kryetar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *