March 26, 2023


Mj eku i fa mshëm Dalip Gjoka, p ediatër nga Mati, u bë i njohur tre vite më parë pasi u of r u a pu blikisht që të ma rtohej me Bleona Qeretin.

Ai ishte dje në em isionin Zo në e Lir ë. Teksa ka qenë në st udio sot, Dalipi ka l exuar disa l etra p ublike, ku në njërën shpr ehej se e gjithë da shuria nd aj Bleonës ka qenë e..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *