March 28, 2023


Më 22 M aj Ko misioni i R ithemelimit ka njoftuar pr ocesin zgj edhor për kryetar të Partisë Demokratike.
Ka ndidatët në garë janë ish-kryeministri Sali Berisha dhe Ibsen Elezi.

Sali Berisha ka firuar zgj edhjet me mbi 85% të votave.
Kjo fitore ap so lu te duket se nuk u ka p ëlqyer di plomatëve amerikanë në Shqipëri dhe vecanërisht ambasadores Yuri Kim e cila dhe ka lëshur një pa ralajmërim të fo rtë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *