March 20, 2023


P avarsisht re shjeve të shiut të këtyre ditëve të fundit vjeshta ende nuk ka ardhur. P ërkundrazi java që vjen na r ezervon përsëri mot jo vetëm të kthj ellët por një tjetër va lë të nx ehti si dhe t emperatura të l arta.

Në këtë më nyrë moti për të gjitha ditët pa rashikohet i kthjellët por nuk do të mu ngojnë edhe al ternimet e vr anësirave kalimtare kryesisht në re livet k odrinore – malore të ter ritorit. Këto vr anësira në lëto zona hera-herës do të jenë deri dhe të de ndura shoqëruar me reshje shiu të izo luara dhe të do bta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *