March 27, 2023


Në një in tervistë që ka dhënë së fundmi, aktori Gentian Zenelaj ka rr ëfyer mj aft de taje nga j eta p ersonale. Gjatë rr ëfimit për emisionin “Pa rt Time” në TV Klan, Genti nuk i shp ëtoi pyetjes se kush e bën l igjin në shtëpinë e tyre.

“Në shtëpinë tonë e bën l igjin gruaja, e cila ka da shur Zo ti që të ishte Aida, kështu që gruaja.”, th eksoi aktori duke folur më pas dhe për ma rtesën. “M artesa ime ka qenë një ma lore, ma lore, m alore, jo në as pektin e ma rrëdhënies time me Aidën, por re alisht e kemi nisur me një shtëpi të p alyer.

E kemi nisur me mo bilje të kohës së Enverit dhe me një biçikletë. Ma beso që çdo gjë në këtë jetë e kam ve ndosur bashkë me Aidën.”, tha ak tori i mirënjohur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *