June 7, 2023


Gazetari Ylli Dylgjeri ka th umbuar kryeministrin Edi Rama, duke nxjerrë në pah dhe pl agën që ka sot për sot shoqëria shqiptare, papunësinë.

Me no ta hu mori, Dylgjeri go det Ramën, duke sjellë ek speriencat me ironi mj e kë ve të huaj, të cilët tregojnë se sa ka pë rparuar mj ekësia në vendet e tyre.

Por më e përparuar mj ekësia duket në Shqipëri, ashtu siç thotë mjeku shqiptar në h umorin e Dylegjerit, që morëm një njeri pa tr u, pa z emër, pa tope dhe e bëmë kryeministër të Shqipërisë dhe tani e gjithë Shqipëria kërkon punë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *