March 27, 2023


Ak tori i njohur shqiptar, Alfred Zeneli, prej kohësh është d istancuar nga ekrani për shkak të s ëmundjes.

Përmes një statusi në Fa cebook, Zeneli thotë se nëna e tij dhe ai janë të pa ralizuar dhe nuk kanë mu ndësi të lëvizin për të kë rkuar nd ihmë.

Ata kë rkojnë të la rgohen nga Tirana për ku rim në qytetin e Peshkopisë. Më tej ai thotë se kanë 6 vite që ndodhen në gj endje të mj erueshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *