March 20, 2023


Ga zetarja Aida Shtino ka dalë me një re agim të ashpër në rrjete so ciale për ma ninë e p ersonazheve V I P që pu blikojnë në Ti k T ok video ku im itojnë z ërin e dikujt tjetër.

“Se kuptoj ce kane kete mani keta vipat tane qe im itojne zerin e dikujt tjeter…dmth keta vetem levizin buzet zeri eshte i dikujt tjeter…?
Po te gjithe….

Sec me ku jtuan ate krijesen qe Darvini na ka thene se e kemi or i gj i nen …
Thoni ta kemi….?
Po ng elet duke kopjuar am a n dhe keni h arruar veten…”, shkruan Aida Shtino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *