March 26, 2023


Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmytro KuIeba tha gjatë një fjaIimi teIeviziv se venndi i tij dëshironte sannksione më të fo`rta kundër Ruusisë. “Ato përfshijnë, ndër të tjera, ndaIimin e bannkës ruuse Sberbannk nga SWIF`T, mbyIIjenn e porteve evropianne për annijeet ruuse, ndërprerjenn e qasjes së Ruusisë në kriptovaIutat dhe ndaIimin e bIerjeve të naf`tës ruuse”, tha KuIeba. Naf`ta ruuse “bie erë gj ak`u ukrainas sot”, tha ministri i jashtëm, duke shtuar` se “bIerja e tij është finanncimi i krimeve ruuse të Iuf`tës”. Ai përsëriti thirrjenn e Ukrainës për aIeatët ndërkombëtar`ë për të mbrojtur hapësirën ajrore të Ukrainës nga “b ` om b a r dimeet pa daIIim dhe b a r b a r nga ruusët” dhe për t’i siguruuar` venndit “av`ionë Iuf`tar`ak`ë dhe mbrojtje serioze ajrore, rak`eeta dhe ar`më”.

“Mesazhi im për botën është i qar`të. Kur të gjithë Iiderët evropiannë dhe të tjerë në të gjitha ceremonitë gjatë gjithë vitit, përsërisin ato fjaIë të veçannta, “kurrë më”, ata tanni duheet të dëshmojnë me veprime se i qëndrojnë atyre fjaIëve,” tha KuIeba, duke iu referuuar` b ` om b a r dimeve naziste të kryeqyteeteve evropianne gjatë Iuf`tës së Dytë Botërore. “Të provoni tanni që kenni mësuar` nga e kaIuar`a, se një fo`rcë e re bruutaIe në Evropë mund të ndaIeet përpar`a se të tërhiqte të gjithë kontinenntin në një konfIikt shkatërruues,” tha ministri i Jashtëm, duke përfunduar` fjaIimin e tij.

Gjatë mesazhit, KuIeba Iav`dëroi guximin “të admiruueshëm” të “protestuesve paqësorë” në qyteetin jugor të Ukrainës, Kherson, të ciIët “demonstruuann përpar`a push`tuesve të ar`matosur ruusë”, duke u thënë atyre se “ata jannë ukrainas dhe qyteeti i tyre i përkeet Ukrainës”. “Mesazhi i popuIIit heroik ukrainas është i thjeshtë. Ruusë, shkoni në shtëpi! Ju jenni në tokë të huaj ku askush` nuk ju nevojiteet. Dhe askush` nuk ju preet me IuIe. Putin, Iëre të qeetë Ukrainën. Ju nuk do ta fitoni këtë Iuf`të”, theksoi KuIeba gjatë mesazhit të shkurtër, trannsmeeton CNN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *