March 24, 2023


Pamja ma gjepsëse e plazheve dhe ushqimet e lira i ft ojnë turistët drejt një de stinacioni të ri. Kështu e nis shkrimin për Shqipërinë p restigjiozja britanike “The T imes”.

Ujërat të kri stalta, zona të tr ashëgimisë botërore të U N E SC O-s, dhe çmimet e lira që r eklamohen çdo ditë në rrjetet so ciale po la kmohen shumë nga britanikët dhe jo vetëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *