March 19, 2023


Ka pja dhe arr estimi i tij u bë për arsye se ky shtetas, gjatë kohës që ka qenë në plazhin e quajtur “Gjiri i Lalzit”, ka hequr me f orcë nga një vendrojë de tare, një flamur të shtetit turk, të cilin më pas e ka h edhur në mënyrë de monstrative në det.

Ky veprim është filmuar me ce lular dhe më pas është postuar në rrjetet sociale, nga ky shtetasi Sh. S, duke sh ërber si pr ovë pë p olicinë. hë rbimet e Po licisë e shp allën fillimisht në kërkim shtetasin Sh. S., pasi ishte fsh ehur pas ngj arjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *