March 24, 2023


Një ma shtrim i bërë nga një m enaxher hoteli në zonën e Riminit në Itali, është bërë lajm i ditës në shtetin fqinj.
Siç rap ortojnë mediat italiane, një menaxher nga Torino kishte marrë me qira një hotel me dy yje në zonën e Riminit, dhe e kishte reklamuar në rrj e tet so ciale ku ftonte qytetarët të shkonin për pushime.

Por su rpriza e h idhur vinte ditën që ata që kishin pr enotuar dhomën e hotelit shkonin dhe e gj enit të mb yllur, edhe pse kishin bërë parapagim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *