March 22, 2023


Piku i sezonit e ka gj e tur bosh një prej plazheve më të bukura në Shqipëri, atë të Drimadhes në Dhërmi. Shezlonget bosh, lokalet bosh… Kjo është pamja që mb izotëron në këtë plazh.

Pushuesit thonë se çmimet janë tepër të la rta. Edhe turistët e huaj thonë se këto çmime janë të p apërballueshme. Një i ri italian shpr ehet i b efasuar me çmimin e ujit, të cilin e ka pa gu a r me çmim 300 lekë shishja.
Shqe tësim tjetër për pushuesit janë edhe nd ërtimet e shumta në këtë z onë, që vi jojnë edhe tani gjatë sezonit veror.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *