March 21, 2023


Avokati i njohur Spartak Ngjela ka komentuar situatën e përgj akshme mes Rusisë dhe Ukrainës. “Putini dhe Rusia po munden në lu ftë me Ukrainën”, shkruan Ngjela teksa shton se polikanët në Shqipëri po fr ikësoshën pasi te Putini e kanë pasur shpresën. “Kjo është koha e sotme; dhe më i tre mbur po duket të jetë Saliu. Ky pati shpresën që rrogozin ta shu ante me zj arrfikësen e Putinit”, shkruan avokati.

Postimi i Ngjelës Putini dhe Rusia po munden në lu ftë me Ukrainën. Kurse aku za për kr ime kundër njerëzimit që i është ngritur Putinit po avancon. Po në Shqipëri çfarë pritet të ndodhë? Të korr uptuarëve tanë po u di gjet rrogozi nën vete, se te Putini e kanë pasur shpresën.

Kjo është koha e sotme; dhe më i trembur po duket të jetë Saliu. Ky pati shpresën që rrogozin ta shuante me zja rrfikësen e Putinit. Keq e ka, dhe keq e kanë. Prisni dhe shikoni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *