March 27, 2023


Çmenduri vazhdojnë të qëndrojnë çmimet e restoranteve në Jug pa varësisht se këtë muaj po sht erojnë edhe ata tu ristë që zgjo dhën të vinin. Pjesa më e madhe e shqiptarëve zgjodhën t’i bëjnë pushimet jashtë, teksa turistët ishin të paktë.

Bizneset janë kthyer në një sistem K Ç K, sipas termit të kryeministrit dhe po përpiqen të nxj errin paratë e sezonit më të shkretuar që ka parë ndonjëherë Shqipëria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *