March 23, 2023


Kur e sheh për herë të parë nuk ta mbush syrin. Kjo lëvore e thatë me ngjyrë kafe të errët me fara të fo rta si guri nuk duket aspak e ngr ënshme.
Në Shqipëri e njohim si xh ixhibanoz, kecibanoz, cicibun, sqillo, por në këtë ar tikull do t’i r eferohemi si H arub.

Kur vjen puna tek em ërtimet, njerëzit hezitojnë ta quajnë frut, por me siguri nuk bëhet fjalë për perime.
Zakonisht Harubi njihet si bishtajore krejt e çuditshme, madje cilësohet si produkti ushqimor më i veçantë natyror.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *