March 24, 2023


600€ bileta Romë-Tiranë me l injën e qe verisë shqiptare Air Albania.
Linja e cila u tr umpetua se do të vihej në shërbim të qytetarëve shqiptarë, jo vetëm ka çmime tejet të larta të biletave por shërbimi ndaj udhëtarëve është në ni vele të fr ikshme.

Një qytetar ka shkruar për J O Q se stj uardesat i kanë ofruar ushqim falas në bord. Paketa përbehej nga një gjymë domate, një gjymë kek, një sallatë e vj etëruar dhe një lëng i cili në pamje të parë duket tejet i lirë.

I riu ka shkruar se e ka paguar biletën sa qimet e kokës dhe i se rviret ky nivel ushqimi. Ai thotë se nuk e konsumoi pasi ishte i pr ishur dhe në momentin që i kërkoi llogari stj uardesave, pë rgjigja ishte: “Në daç merreni, në daç lëreni…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *