March 19, 2023


Sa i përket je tës pr ivate gjithmonë është folur për të në mediat ro zë, por rra llë kemi marrë d eklarata nga vetë ai. Nje nga ato ka qene lidhja e e bujshme me Grida Dumen, por prej 1 viti gjithcka duket e mb yllur.

Gjatë in tervistës, moderatorja i bën pyetjen pikante nëse e ka njohur da shurinë, ai e pranon se e ka njohur da shurinë, nuk është beqar dhe nuk dës hiron ta bëjë p ublike j etën e tij pr ivate.

“Unë nuk kam qenë asnjëherë s ingle. Unë nuk kam qenë ndonjëherë në situata ku kam pritur të kem një lidhje personale për të dalë e për të bërë shoë me diatik dhe për të qenë në qendër të vë mendjes për shk ak të saj.” Sa i përket vendimit për martesë ai shprehet se do të vi në kohën e duhur dhe në momentin e duhur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *