June 7, 2023


Adem Belliu, i af ërmi i a ktorit shqiptar Florind Belliu i cili h umbi je tën në SH B A me ba shkëshorten e tij disa ditë më parë, ka treguar d etaje të reja në lidhje me ngj arjen.

Ai theksoi se po licia mori në pyetje një nga fëmijët që e pa ngjarjen dhe u tha au toriteteve se e ëma e kishte puthur, i kishte dhënë la mtumirën dhe më pas ishte h edhur.

“E vërteta sipas ek spertizave është që të dy janë h edhur nga dritarja. Ek spertiza thotë që nuk ka pasur sh err që të sh tyjnë njëri-tjetrin. Është edhe fa kti tjetër që fëmija 3 vjeç, pas 5 minutash që po licia kishte mb ërritur në katin e gjashtë, kishte py e tur fëmijë se fëmija po shikonte nga dr itarja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *