June 7, 2023


Një ngj arje është sh ënuar mbrëmjen e djeshme rreth orës 20.30, në lagjen numër 1 në Sarandë.
Një fëmijë 4 vjeç, me inicialet Z. O, ka rënë në ko ntakt me rr ymën el ektrike nd ërkohë që po lu ante me shokët.

Vogëlushi është dë rguar menjëherë është dërguar menjëherë në ur gjencën e sp italit të qytetit të Sarandës pa she nje j ete, pasi kontakti me rr ymën i kishte shk aktuar arr est ka rdiak.

Fa tmirësisht fa lë nd ërhyrjes në kohë të mje këve Besnik Shabanaj, an estezistes Ptoleme Peta dhe mjekes p ediatre Mejborna Gjata i mituri i ka shp ë tuar dhe siç mësohet është në gjendje të mirë shë ndetësore. Nje lajm i bukur qe gezon cdo njeri. I ur ojme sh erim te shpejte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *