June 7, 2023


Një vajzë hidraulike ka zbuluar komentet s e ks i ste që ajo merr gjatë punës së saj. Rachel Griffiths, 25 vjeç, nga Connah’s Quay, Uells, nisi të punonte si pr aktikante hidraulike në moshën 16-vjeçare por në nëntë vitet e fundit ajo pë rmirësuar aftësitë e saj në këtë z anat.

Rachel, e cila bleu shtëpinë e parë në moshën 21-vjeçare, shpesh merr komente se ks i ste për shk ak të gjinisë së saj. Ajo tani po p ërpiqet të thyejë çdo st ereotip që rr ethon in dustrinë e d ominuar nga meshkujt, duke krijuar një shteg për më shumë gra që të ndj ekin ëndrrat e tyre për t’u bërë hidraulike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *