March 29, 2023


Super rruga e re ko mbëtare/ Firmoset marrëveshja, Qe veria merr hua 49 mln dollarë nga…
Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj dhe drejtori ekzekutiv i Fo ndit Arab të Zhv illimit, Abdulrahman Al-Marshad, nënshkruan sot në Tiranë mar rëveshjen për fi nancimin e sht esës së huasë, për pr ojektin e nd ërtimit të rrugës Qukës – Qafë-Plloçë.

Kredia është me vl erë 49 milionë dollarë, ndërsa më herët janë dhënë edhe 25 milionë dollarë për nd ërtimin e rrugës ko mbetare Qukës – Qafë-Plloçë e cila do te pe rfundoje nga Qe veria Rama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *