March 26, 2023


Për kryeministrin Edi Rama, ky sezon turistik po shënon shifra hyrjesh të vizitorëve të huaj jashtë çdo parashikimi.

I pari i q everisë thotë se ditët e fundit në portin e Durrësit ka pasur pr urje të ja shtëzakonshme, ndërsa ka postuar edhe disa foto ku shihet fl uksi i makinave dhe njerëzve që d alin nga tragetet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *