March 20, 2023


Një konflikt us htarak mes Rusisë dhe Ukrainës, nuk do të vononte shumë që të përhapej në mbarë Europën, paralajmëron Volodymyr Zelensky.

Presidenti ukrainas thotë se lu fta do të pll a k osë edhe pjesë të tjera të ko ntinentit.

Askush nuk e pa rashikon dot me sa ktësi se cfarë do të ndodhë në të ar dh n m en, e nuk mund të pë rjashtohen gj a s at e një shtr i rj e je të ko nfliktit p ërtej ku fijtë të vendit tonë, u shpreh ai gja të një ko nference për sht y p në Kiev me kryeministrin britanik Boris Johnson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *