June 8, 2023


Greqia është shp allur ka mpione turizmi këtë sezon veror. Viti 2022 e ka nxj e rrë shtetin fqinj më të vizituarin nga turistët, duke bërë që të gr umbullojë fitime mbi 15 MLD €.
100% kanë qenë re zervimet në hotelet e Greqisë, ndërsa ishujt më të vi zituar janë Santorini dhe Naxos.

Turistët kanë r ezervuar të tre muajt e verës në Greqi dhe ishujt e saj, teksa kanë vazhduar edhe në sht ator. Pushuesit në numër më madh janë nga Franca, Italia, Britania e madhe, Gjermania dhe Shtetet e Ba shkuara të Amerikës.

Im agjinoni sa do ishte fitimi i Greqisë këtë sezon nëse nuk do ia kishte rr ëmbyer turistët q everia shqiptare me po litikat e saj të l akmueshme për turizmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *