June 2, 2023


Ky sezon turistik nuk r ezulton shumë i mb arë për bregdetin e jugut.
Shfr ytëzimi i k apaciteteve ak omoduese dhe i plazheve në Himarë dhe Vlorë sipas op eratorëve turistikë v arion nga 50-70%. Përqendrimi më i madh i pushuesve është në ditët e fundjavës, ndërsa gjatë javës, sh ezlongët i sheh bosh. Por pse po ndodh kjo?

“Gjatë ditëve të javës plazhet janë me 50% kur jemi në pikun e sezonit, ndërsa fundjava ka full ka pacitet. Kjo besoj se lidhet dre jtpërdrejt edhe me çmimet e larta që aplikon kjo zonë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *