March 20, 2023


Kryeministri Edi Rama ka në nshkruar sot Memorandumin e Bashkëpunimit, për re alizimin e pr ojektit “Durrës Yachts & Marina”, për ndërtimin e portit më të madh t uristik të Mesdheut në Durrës midis “Ea gle Hi lls R e al Es tate D evelopment” sh p k, pë rfaqësuar nga investitori Muhammed El Alabbar dhe “Albanian Se aports De velopment Co mpany”.

Rama tha se Porti i Durrësit do të jetë një Port binjakës e Marinës së Dubait dhe se do të hapë rrugën për të gjithë b regdetin shqiptar. Sipas Kr e ut të Q everisë, i gjithë in vestimi do të ku shtojë 2 miliardë dollarë. Rama tha gjithashtu se janë mbyllur ne gociatat me Muhammed El Alabbar për fillimin e in vestimit në Portin Turistik të Durrësit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *