June 5, 2023


Eksperti amer.ikan, Alon Ben Meir së fundmi ka komentuar veprimet politike të kryeministrit Albin Kurti. Sipas Ben Meir politikat e kryeministrit Kurti janë të guximshme dhe janë në interes të përparimit kombëtar të Kosovës.Eksperti amerikan foli edhe për qasjen e presid.entit ame.rikan Joe Biden dhe gatishmërinë për ta ndihmuar Albin Kurtin.

“Një avantazh tjetër i madh që gëzon Kurti është se Presidenti i SH.BA Biden ka një prirje të veçantë për Kosovën dhe tashmë ka demo.nstruar gatishmërinë e tij të përzemërt për të ndihmuar Kurtin për të kapërcyer shumë nga pro.blemet me të cilat përballet kombi i tij që nga fillimi i tij në 2008”, shkroi Alon Ben Meir në Fa.ceb.ook.Postimi i plotë

Kryem.inistri Kurti erdhi në pushtet i for.cuar nga një fitore e madhe që i lejon atij të ketë një manovër dhe gjerësi më të madhe për të filluar poli.tika të guxi.mshme – qofshin ato vendase apo të huaja – për të përparuar interesin kombëtar të vendit të tij. Një avantazh tjetër i madh që gëzon Kurti është se Presidenti i SHBA Biden ka një prirje të veçantë për Kosovën dhe tashmë ka demonstruar gatishmërinë e tij të përzemërt për të ndihmuar Kurtin për të kapërcyer shumë nga problemet me të cilat përballet kombi i tij që nga fillimi i tij në 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *