March 21, 2023


Një tu riste nga Kosova ka d enoncuar mbrëmjen e sotme një tjetër ra st të m ashtrimit ndaj ko nsumatorit në plazhet tona. Këtë herë bëhet fjalë për Velipojën.

Qytetarja shprehet se pasi pa me nunë, porositi akullore të madhe ku sipas çmimit të shkruar në menu duhet të kushtonte 180 lekë. Por ajo u pë rball me një su rprizë të vërtetë në momentin kur i erdhi f atura, pasi në vend që të ishte i njëjti çmim si ne menu, për ha bi ishte gati dyfishi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *