March 21, 2023


Prej një viti, je ta e mo deratores Eni Vasili ka ndr yshuar. Ajo është bërë nënë e dy vajzave binjake dhe çdo ditë po shijon lu mturinë e madhe.

Së fundmi, Eni ka nisur pushimet e verës dhe nuk ka ng u ru a r të nd ajë foton më të ëm b ël në rrj e tet so ciale. Ajo shf aqet shumë e q eshur teksa Nikol dhe Sofi e kanë p ërqafuar.
“Lloji im i verës”, ka shkruar Eni krahas fotos shumë të bukur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *