June 9, 2023


Një em igrant shqiptar që kishte zgj edhur vendlindjen për të kaluar pushimet e kësaj vere ka dh unuar pronarin e hotelit ku është ak omoduar. Ngjarja është d enoncuar nga një d ëshmitar i dhu nës që ka lënë 70-vjeçarin me br injë të thyera e me çarje në trup.

Emigrati shqiptar nga Gjermania kishte r ezervuar një dhomë për dy persona në hotelin e 70-vjeçarit. Ditë ne fundit ai kishte dashur të fu ste në dhomë edhe dy persona të tjerë, pork jo gjë është ku ndërshtuar nga pronari i hotelit. Ky i fundit i ka shpj e guar se pagesa ishte bërë për dy persona dhe jo oër katër e për pasojë ai nuk mund të mbante njerëz të tjerë në dhomë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *