March 23, 2023


Ngɑ Meɾo Bɑze: Líɾí Beɾíshɑ është pɑk ɑ shʋmë sí Bɾegovíçí. Nënën e kɑ seɾbe ngɑ Beogɾɑdí, bɑbɑín shqíptɑɾ të Mɑlít të Zí, bʋɾɾín shqíptɑɾ, kʋɾse dh ëndɾín boshnjɑk.

Kjo gjë nʋk e kɑ pe n gʋ ɑɾ të je të gɾʋɑjɑ e pɾesídentít të Shqípëɾísë dhe më pɑs kɾ yemínístɾí të Shqípëɾísë, dhe nj ëkohësísht gɾʋɑjɑ e një po lítíkɑní që kɑ 30 vjet që sʋ n d on po lítíkën shqíptɑɾe,

ɑshtʋ síç thonë ɑmeɾíkɑnët, dʋke mí nʋ ɑ ɾ de mokɾɑcínë, dʋke vj e dh ʋɾ pɑ ɾɑ të e shtetít shqíptɑɾ dhe dʋke sh ɑntɑzhʋɑɾ sí stemím e dɾ ejtësísë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *