March 27, 2023


G azetari Blendi Salaj shkruan ne faqen e tij ne In stagram se eshte b efasuar nga ndr yshimi qe ka p esuar Gjirokastra ne keto 10 vite.

Teksa ndodhet me familjen ne qytet, ai thote se ndr yshimi eshte si nata me diten dhe se eshte b efasuar nga f atura e darkes.

Salaj shkruan se per 4 veta ka p aguar vetem 3250 leke, ndonese fa tura nuk ishte t atimore. Me poshte re a gi mi i tij i plote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *