March 24, 2023


Ambasadorja amerikane Yuri Kim ka dalë pak më parë me nje mesazh shumëtë f ortë pë rata që tr a fik ojn ë qen ie nj erëzore, se edhe nëse kanë vizë amerikane nuk iu pi më ujë.Për kapitullin e Shqipërisë, nuk kërkohet asgjë më pak sesa l u f ta ndaj t rafi k imit të q en ieve nje rëzore.

Urdhri ekzekutiv i Biden në Ballkanit Perëndimor, ndikon në l u ft n e traf ik imit të qen ëive njerëzre në Ballkanin Perëndimor. Kjo do të thotë se tra fi kan tët kë r cë n ojn ë drejtëpërdrejtë. Nëse tra f i koni qenie njerëzore, nëse keni vizë amerikane, nuk pi më ujë, nuk do ju bëjë punë sepse nuk do të lejoheni të lëvizni drejt SHBA-ve.

Presim me kënaqësi të bashkëpunojmë me OSBE-në dhe Shqipërinë për të bashkërenduar qëllimet tona të përbashkëta. Shqipëria është me të vërtetë në një pikë kthese. Ajo është anëtare e NATO-s që prej 2009. Është në prag të hapjes së negociatave të anëtarësimit në BE. Ky është momenti për Shqipërinë. Falë reformës në drejtësi ju e keni mundësinë për të dë n uar trafikantët dhe për t’i cuar pas hekurave. Le të punojmë së bashku në partneritet për të l uf t u ar tra f i kim in e qenieve njerëzore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *