March 18, 2023


Thaçi kërkon sërish për,jashtimin e Trendafiloves, avo kati jep faktet.Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, përmes avo katit të tij në Hagë, Gregory Keohe, ka kërkuar sërish për,jashtimin e Kryetares së Speciales, Ekaterina Trendafilova,

nga funksioni i saj në caktimin e gjh,yqtar ëve të Apelit që do ta kenë në dorë vendimin për lirimin ose jo nga para bu rgi,mi të ish-drejtorit politik të Ush trijsë Çlirimtare të Kosovës.

Kërkesa e Keohes është parashtruar më 31 gusht dhe përmban gjithësej 22 faqe me argumente se pse Trendafilova duhet të për,jashtohet nga funksioni i lartë,përmendur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *