March 27, 2023


Frutat e eg ra janë ko nsideruar gjithnjë si një nga dh uratat më të çmuara të natyrës për njeriun. Ma naferra e detit është p adyshim një pr ej tyre.

Ajo gjendet me shumicë në br igjet e Mesdheut ku kripa e detit p engon bimët e tjera më të mëdha që s ynojnë ta p ushtojnë. Në Shqipëri, ma naferra e detit shfaqet si një sh kurre su balpine në malet e Rivierës së Jugut.

Kjo bimë e to leron kr ipën e ajrit dhe tokës, por kërkon shumë dritë dielli për t’u rritur dhe nuk e duron dot hijen e pemëve të tjera më të mëdha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *