March 26, 2023


Leo një fëmijë 8-vjeçar, është tregtari më i vogël i Durrësit. Ai çohet herët në mëngjes dhe kthehet në shtëpi kur perëndon dielli. Gjithë dita i shkon në plazh duke përshkruar kilometra të tërë në këmbë. Në mes të v apës, me disa qese me fruta në duar, Leo pë rpiqet të shesë diçka.

Sapo përfundoi klasën e dytë, nuk shkoi në një ka mp veror si ba shkëmoshatarët e tij, nuk shkoi as në fshat te daja, nuk po lu an futboll, as nuk po bën pushime si fëmijët e tjerë por është i d etyruar të punojë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *