March 21, 2023


Dy shembuj, dy ku ltura e re alitete të ndryshme
Mbrëmje, në Qeparo. Parkoj diku.
-Sa ku shton!?
-200 lekë,-punonjësi i parkingut, një m esoburrë i sj ellshëm, qëndron një metër larg meje. I jap lekët dhe bëj të la rgohem.

-Një minutë ju lutem, urdhëroni..!..,-dhe më zgjati kuponin ta timor.
-Sa mirë!
Buzëqeshi. -Kalofshi sa më bukur. Mund të rrini sa të doni,-Vlera që pagova m’u duk edhe më e vogël.

Ditën pasardhëse. Në Dhërmi.
Ora 22.00. Kisha parkuar paradite, diku pranë një prej plazheve të bukur të kësaj z one, duke p aguar vlerën prej 500 lekësh, e sh ënuar në hyrje.
-Natën e mirë zonjë,-uro va punonjësen dhe, be soj pr onaren e parkingut, një grua rreth të 50-ave. -Dale, ku shkon!?
I ha bitur nda lova makinën!!!!!!
-500 lekëshi ishte deri në orën tetë(ora 20.00). Tani duhet të paguash edhe 300 lekë të tjera!!!!
-Më fal, po…..nuk ma the paradite!!!,-me vë shtirësi e r uajta q etësinë-Ku e ke të sh ënuar?!-…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *