June 9, 2023


Vendimi Pa rlamentit të Holandës për kthimin e vizave, duket se ka ndikuar edhe tek po litikanët zviceranë, të cilët po ko nsiderojnë mundësinë e p ezullimit të vizave për shqiptarët që udhëtojnë në zonën Shengen..…

Vendimi Pa rlamentit të Holandës për kthimin e vizave, duket se ka ndikuar edhe tek po litikanët zviceranë, të cilët po ko nsiderojnë mundësinë e p ezullimit të vizave për shqiptarët që udhëtojnë në zonën Shengen..…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *