June 9, 2023


Nita Rakovica eshte shqiptarja e pare o ficere p olice ne Zelanden e Re. Nita bashke me familjen u vendos ne Zelanden e Re ne vitin 1999 kur sapo kishte mbushur 5 vjet. Si te gjithe femijet shqiptare te moshes shkollore bashk edhe me ta edhe Nita shpejt mesuan gjuhen dhe u ad optuan me mjedisin e ri.

Shume prej tyre kane kryer mesimet ne Universitetet pr estigjoze te Aucklandit dhe punojne gjithandej Zelandes se Re.
Nita pas mbarimit te kolegjit per of icere po licie me sukses veshi un iformen dhe ko mfor l igjeve e rregullave te punes kryen de tyren ne ru ajtjen e vendit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *