June 9, 2023


Deri në vitin 1983, Luljeta Përbasha ishte një emër i njohur me një karrierë të pasur ar tistike. Ajo është fituese e an ketave muzikore dhe e çm imeve në Fe stivale të Këngës në Radio-Televizionin Shqiptar.

Ka qenë këngëtare e es tradës pr ofesioniste të qytetit të Rrëshenit, po ashtu edhe drejtoreshë e bibliotekës së fëmijëve në Mirditë. Ndërsa sot, është kjo grua që he q dorë nga kr enaria për të kërkuar nd ihmë.

Luljeta është 59 vjeçe, je ton me bashkëshortin në Bilisht në kushte shumë të vë shtira ekonomike. Prej 7 vitesh, ku jdeset për burrin e saj të par alizuar, i cili nuk mund të ecë apo lëvizë. Ndërsa je tojnë në një dhomë të vogël, e cila është gati për tu rr ë nuar. Çdo natë, ajo fle me fr ikën se shtëpia mund të she mbet mbi ata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *