March 26, 2023


Ndërkohë që çmimi i karburanteve në bursa ka rënë nën treguesit e para lu ftës në Ukrainë, Bordi i Tr ansparencës ka vendosur që të ulë vetëm me 4 lekë/ litër çmimin e naftës, ndërkohë që benzina është shtre njtuar me 1 lek/ litër.

Sipas vendimit të sotëm, 1 litër naftë do të shitet me 216 lekë, kurse një litër benzinë me 200 lekë.
Ak tualisht, çmimi i një fuçie naftë në bursa shitet me me satarisht 94-95 USD, ngj ashëm ose më ulët kr ahasuar me periudhën para se Rusia të sulmonte Ukrainën, e cila shtr enjtoi ndjeshëm çmimin e karburanteve në botë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *