March 24, 2023


Ish-ministri i Dr ejtësisë, Ylli Manjani ka dalë me një r eagim të r evoltuar në rrj e t et so ciale në l idhje me çmimin e lartë të ka rburanteve në Shqipëri.

Nd onëse në b ursë çmimi është ul ur, në vendin tonë vijon që çmimi të je të tepër i lartë. Manjani nuk i kurse as ma llkimet dhe sh arjet.
“Këto lekët që v ijojnë të na i rr ëmbejnë te çmimi i na ftës, k ancer t’u bëhen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *