March 21, 2023


Qytetarët të p abindur të l igjit vijojnë që të mos re spektojnë p erimetrin e si gurisë në plazhe, edhe pse kanë ka luar vetëm pak ditë nga ngj arja e rëndë në plazhin e Potamit në Himarë, ku Arjan Tase duke dr ejtuar sk afin përplasi pranë br egut të detit një vajzë 7 vjeçe.

Këto pamje janë r egjistruar në plazhin e Livadhit në Himarë, ku siç shihet një skaf bën m anovra të rr ezikshme pranë pushuesve. Vetëm pak metra la rg sk afit që bën l ëvizje të rr ezikshme, shihet dhe një qytetar që është duke no tuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *