June 9, 2023


E m oshuara nga Podujeva: Më nuk ka burra, ka vetëm bubrreca (VIDEO)
86 vjeçarja, Vahide Ajeti e cila je ton në Podujevë ka rr ëfyer për je tesën e viteve të kaluara.
Ajo është f ejuar në moshën 17 vjeçare, ndërsa nuk ka shkuar në shkollë për shk ak të familjes.

E m oshuara nga Podujeva: Më nuk ka burra, ka vetëm bubrreca (VIDEO)
86 vjeçarja, Vahide Ajeti e cila je ton në Podujevë ka rr ëfyer për je tesën e viteve të kaluara.
Ajo është f ejuar në moshën 17 vjeçare, ndërsa nuk ka shkuar në shkollë për shk ak të familjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *