June 8, 2023


Th ellohet tragjedia në Nju Jork, një çift shqiptarësh i ka dhënë fu nd jetës duke u h edhur nga b allkoni i katit të gjashtë të ap artamentit ku b anonin.

Fillimisht u ra portua se viktimë kishte mb e tur vetëm ba shkëshortja shqiptare, dy shohet pasi ba shkëshorti i hodhi nga ba llkoni. Por raportohet se pas ngj arjes së r ëndë, edhe vetë burri është he dh u r duke i dhënë fund je tës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *