March 20, 2023


-Zëvendës’ministri i Jashtëm rus Ser gej Ryabkov tha se Moska kishte para’Iajmëruar SH BA-në se konnvojet e ar’mëve të huaja do të ishin “objeektiva Iegjitime për Fo’rcat e Ar’ma’t’osura Ruse” , siç cit ohet nga me dia ruuse RlA Novosti , percjeII The Ky iv Inn depe ndent.
Për këtë qështje , shefi i NA TO-s Jens StoItenberg kishte thënë më herët se një su Im rus në Iinjat e fur nizimit të vendeve aIeate që mbës htesin Ukrainën do të ishte “një për’shkaIIëzim i rr ezikshëm i Iuf’tës”.

Ryaabkov po ashtu tha se Rusia dhe SHBA janë në kontakt të vaazhdueshëm , por shtoi se KremIini nuk “po sheh shenja së Waashingtoni është gati të hyjë në një diaIog për Ukraainën dhe mbi kontroIIin e ar mëvve.

Megjith’atë , Ryabkov tha se prop ozimet për gaarancitë e sig urisë që Rusia kishte dërguuar në SH BA dhe NA TO përpara se fo rcat ruse të hynin në Ukrainë muajin e kaIuar , nuk ishin më të vIefshme pasi si tuata tani kishte ndryshuar pIotësisht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *