March 20, 2023


Këngëtarja e njohur e viteve ’80-’90 të shekullit të kaluar me zërin e të cilës u rritën prindërit tanë, duket se ka pro bleme të mëdha me sh ëndetin

Raportohet se Parashqevi Simaku nuk është fare mirë dhe po vu an.Këngëtarja e “E d uam l umturinë” e cila u dallua për zërin dhe paraqitjen e saj skenike, ishte shumë e dashur për rininë e atyre viteve, por ajo vendosi të ikte nga Shqipëria drejt Ame rikës pikërisht në ditët e saj më të mira në k arrierë

Që pas asaj kohe Parashqevi i ka hum bur ko ntaktet me muzikën. Këngëtarja ka qenë e m artuar dhe ka një djalë. Këngëtarja e “E duam lumturinë” e cila u dallua për zërin dhe paraqitjen e saj skenike, ishte shumë e dashur për rininë e atyre viteve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *