June 8, 2023


Kapiteni i një peshkarexhe dhe mekaniku kanë mbetur në bu rg nga Gj ykata e Durrësit. Dy personat ak uzohen për ko ntrabandimin e 80 mijë litrave na ftë. Ata kanë mohuar ak uzat duke thënë se nafta ështe blerë në Libi por për shk ak se kur kanë ardhur në Durrës ka qenë fundjavë, e kishin lënë ta de klaronin ditën e hënë të 27 ko rrikut.

Gjy kata e Durrësit ka vendosur masën e “arr estit me bu rg” për kapitenin dhe mekanikun e peshkarexhës në, të cilët ak uzohen se kanë futur që prej 23 ko rrikut në mënyrë il e gale 80 mijë litra naftë në Durrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *