June 8, 2023


Plazhet në jug të vendit nuk kanë qenë asnjëherë bosh si këtë sezon turistik. Babëzia dhe çmimet e l arta kanë bërë që she lzonget të jenë të boshatisura dhe pushuesit të zgjedhin vende me çmime të cilat mund t’i p ërballojnë.

Aktori i h umorit, Jul Deda, ka postuar 2 foto nga plazhi i jugut, ku shelzonget janë të bo shatisura dhe nuk ka asnjë pushues.

“Ora 10:10, me orën lokale, plazhi bosh, këmbë robi nuk duket në h orizont. Unë nuk e di nëse kjo ndodh në Amerikë, por di që në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjëherë”, shkruan ak tori krahas fotove.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *